Chuyên thiết kế gia công, cắt chữ inox ăn mòn, bảng inox ăn mòn làm bảng hiệu quảng cáo, bảng tên, bảng chức danh,bảng số nhà cho các công ty, cửa hàng.