Menu Đóng

Thi công bảng điện tử led ma trận chạy chữ cho cổng chào Bình Phước

Kiến Trẻ thi công bảngđiện tử led ma trận chạy chữ cho cổng chào Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Tỉnh Bình Phước.

bảng điện tử

Bảng điện tử khi chưa chạy chữ

bảng điện tử

Sau khi chạy chữ

bảng điện tử

Bảng điện tử khi đổi màu

bảng điện tử

Mặt sau của bảngđiện tử khi ở xưởng

bảng điện tử

LED matrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *