Menu Đóng

Hệ thống thương hiệu Vietravel

Kiến Trẻ – với sự phát triển lớn mạnh của Vietravel trải dài trên các vùng miền Việt Nam, ở đâu có chi nhánh phòng giao dịch của Vietravel thì ở đó có chúng tôi. Sau đây là những bảng hiệu công ty Vietravel của từng phòng giao dịch mà chúng tôi đã hoàn thiện thiết kế thi công.

bảng hiệu vietravel, bang hieu vietravel,bang hieu du lich vietravel

Phòng giao dịch Quang Trung

bảng hiệu vietravel, bang hieu vietravel,bang hieu du lich vietravel

Phòng giao dịch Tân Bình

bảng hiệu vietravel, bang hieu vietravel,bang hieu du lich vietravel

Bảng hiệu phòng giao dịch ở Bà Rịa

bảng hiệu vietravel, bang hieu vietravel,bang hieu du lich vietravel

Phòng giao dịch ở Thủ Đức

 bảng hiệu vietravel, bang hieu vietravel,bang hieu du lich vietravel

Phòng giao dịch Đồng Nai

Ngoài ra chúng tôi đã và đang hợp tác với Vietravel để xây dựng hình ảnh thương hiệu cho từng chi nhánh phòng giao dịch ở trong thành phố như bảng hiệu Vietravel ở chi nhánh Vũng Tàu , Quy Nhơn, Đà Nẵng…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *